Ål skiskytterlag og Liatoppen skisenter arrangerer DNB Cup 3 og Statkraft Junior Cup 1 i tidsrommet 6. til 8. januar 2017. Fredag 6. januar er offisiell treningsdag, laurdag 7. januar er det sprint på programmet og sundag 8. januar blir helga avslutta med fellesstartar.

Meir informasjon kjem på denne sida etter kvart.


Organisasjonskomite


FunksjonNavnE-postMobil

Rennleder

Svein Furuhaug

svein.furuhaug@aal.kommune.no

915 18 610

Ass.rennleder

Eivind Torsethaugen

eivindto@yahoo.no

992 12 692

Ass.rennleder

Halvor Brattegard

halbratt@hotmail.no

930 04 661

Økonomi

Ingrid Skår

ingrid@i-skar.no

412 06 339

Sponsor

Steinar Tveito
Ola Terje Oleivsgard

steinar@miljotak.no
ola-terje.oleivsgard@aal.kommune.no

483 11 851
916 11 713

Tidtaking

Erling Hagen

erling.hagen@hotmail.no

991 55 150

Løyper

Jan Egil Grue

jan.egil.grue@aal.kommune.no

992 87 865

Arena

Kåre Hagen

kaarhag2@frisurf.no

901 75 701

Start

Helge Torsgard

helge@htp.as
905 70 665
MålBerit Heitmanberit.heitmann@aal.kommune.no902 92 098
SmøreboderMagnus Skrindomagnus.skrindo@asplanviak.no905 26 422

Standplass

Eilev Sørbøen

eilev@sorboen.no

950 65 133

Speaker

Arnstein Sørbøen

Jan Olav Helling

arnstein.sorboen@aal.kommune.no

jan-olav.helling@hol.kommune.no

971 85 435

992 87 897

Rennkontor

Irene Apenes

irene.apenes@hotmail.com

906 43 802

Parkering

Geir Tretterud

gtretterud@hotmail.com

Premier-premieutdeling

Gro Hallingstad

Ingveig Ruud

ghh@skuesparebank.no

ingveig_@hotmail.com

458 86 578

971 71 212

Servering

Sissel Barskrind

sissebar@frisurf.no

481 52 408

Nettsider/informasjon

Knut Ivar Vestli

kivestli@gmail.com

934 28 722

Sekretær

Tore Bøygard

tore.boygard@aal.kommune.no

917 07 559

TDJarle Tvinnereimjarle.tvinnereim@dfs.no909 79 336
TDFrode Hagenfrodehagen@bbnett.no976 61 900
NSSFVegar Rolfsrudvegar.rolfsrud@skiskyting.no976 93 662
NSSF repr.Arne Hortenarne.horten@infonett.no901 05 593

Levert avIdrettenOnline