Informasjon til frivillige

Takk for at de stiller opp ein eller fleire dagar på Liatoppen.

Påmelding frivillige

Ønsker du å hjelpe til på NM skiskyting på Liatoppen 28.-31.mars, kan de trykke her.

Frivillig til standplass, våpenkontroll eller strafferunde - trykk her for meir info.

Parkering frivillige

Er det mogleg med samkøyring er det bra. Sjå på lista om det er nokon som skal starte samstundes.

Alle funksjonærar skal parkere ved flislageret til Liapark AS. Køyr til venstre rett før brattbakken opp til stadion. Flislageret ligg innerst.

Når de har parkert går de på stigen rett ovafor flislageret. Då kjem de opp på stadion.

Mannskapslister

Mannskapsliste stadion (oppdatert 20.03.2019)

Mannskapsliste tidtaking (oppdatert 20.03.2019)

Mannskapsliste start (oppdatert 26.03.2019)

Mannskapsliste standplass (oppdatert 21.03.2019)

         Brukerveiledning Instruksjon tasting

Mannskapsliste målområdet (oppdatert 27.03.2019)

Mannskapsliste kafe (oppdatert 26.03.2019)